Teknikdagar (endags aktivitet) som varar under 3 eller 5 timmar. Kan utföras som föreningsaktivitet eller med ditt lag