Veckoskolor som är öppna för alla oavsett klubbtillhörighet eller kunskap