- Vid avanmälan 14 dagar innan kursstart återbetalas 100% av deltagaravgiften.

- Vid avanmälan senast 5 dagar innan kursstart återbetalas 50% av deltagaravgiften.
- Vid avanmälan mindre än 5 dagar innan kursstart återbetalas 50% av deltagaravgiften vid uppvisande av läkarintyg.
- Avhopp efter påbörjad kursstart återbetalas ingen avgift.

Anmälan kan överlåtas till annan deltagare efter kontakt med ansvarig hos Coerver Coaching.

Coerver Coaching förbehåller sig rätten att ställa in aktiviteten vid för få anmälningar. Coerver Coaching förbehåller sig även rätten att sammanställa träningsgrupperna så att antal deltagare per grupp ger bästa förutsättningar för kvalitativ träning. Fotografering och videofilmning kan förekomma på träning. Coerver Coaching förbehåller sig rätten att använda detta material i marknadsföringssyfte i Coerver Coachings olika sociala medier samt i tryckt form om inte annat meddelats. 

Vid  godkännande av våra kursvillkor  godkänner du att vi kan dela informationen till våra partners. Samt att vi kan sända dig information omkurser som vi  anser är relevanta för dig.