Teknikdagar (endags aktivitet) som vara under 3 eller 5 timmar