Köpvillkor

Sekretesspolicy
För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen Coerver.se måste du skapa ett Coerver.se-konto. När du skapar ditt eget konto kommer vi att efterfråga viss information, inklusive din e-postadress. Om du väljer att företa köp på Coerver.se begär vi all information som erfordras för fakturering och leverans.

Användning av dina personuppgifter
Coerver.se samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen Coerver.se och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel använder vi din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden till dig.

Coerver.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om Coerver.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits FENAB eller webbplatsen Coerver.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande FENAB och webbplatsen Coerver.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster tillhandahållna avCoerver.se, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

Coerver.se samlar in ditt personnummer för öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.

Coerver.se kan komma att med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar dig om teknisk service, information om konton och orderstatus eller nyheter om ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Skydd av dina personuppgifter
FENAB är inriktat på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). Coerver.se sparar aldrig ditt kreditkortsnummer.

För åtkomst till ditt Coerver.se konto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna inte ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Coerver.se, förbehåller sig Coerver.se rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen Coerver.se. Respekteras inte avstängningen kommer FENAB att söka rättsliga påföljder.

Kontaktinformation
Vi välkomnar dina kommentarer rörande vår sekretesspolicy. Om du anser att webbplatsen Coerver.se inte följt denna sekretesspolicy ber vi dig kontakta oss via e-post eller brev.

Kontakta oss
Coerver® Coaching Sweden
Furumovägen 6
841 32 Ånge
Sverige